Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
JACEK GLONEK
Wiek
57
Wykształcenie
ZAWODOWE
Zawód
SPAWACZ
Zainteresowania i hobby

Sport i rekreacja

 

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

*Chcę, brać czynny udział w rozwoju i modernizacji naszego osiedla.

*Chcę, aby środki finansowe przeznaczane były zgodnie z pierwotnie ustalonym celem.

*Chcę, podjąć wyzwanie dotyczące poprawy ochrony i stanu środowiska naturalnego w otoczeniu naszej dzielnicy. 

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

1. Otworzyć obszary przyległe do wody dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, co będzie miało wpływ na rozwój turystyki wodnej północnych dzielnic Szczecina.

2. Zwalczyć notorycznie pojawiające się dzikie wysypiska śmieci, korzystając z nowoczesnej technologii.

3. Sfinalizować projekt zagospodarowania terenu zielonego po byłym boisku przy ulicy Orłowskiej. 

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Stołczyńska 163
Osiedle
Skolwin
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla