Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
DANUTA AGNIESZKA SOBCZAK-DOMAŃSKA
Wiek
52
Wykształcenie
Wyższe
Zawód
INŻ. RYBACTWA MORSKIEGO
Zainteresowania i hobby

Jeździectwo: instruktorka i sędzia kilku dyscyplin jeździeckich.

Muzyka: w dziedzinie kultury - uhonorowana złotą odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Działaczka społeczna ruchów kobiecych i prodemokratycznych.

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Najbliższe są mi sprawy kobiet,  mniejszości, osób starszych, samotnych, wykluczonych, potrzebujących wsparcia, a często nieobjętych żadnym systemem pomocy.

Bardzo ważnym jest dla mnie rozwój naszego miasta, pragnę aby nasze dzieci i bliscy nie opuszczali Szczecina, czy to po studiach, czy nawet po szkole średniej, a także z powodów ekonomicznych.

Szczecin powinien być przyjazny mądrym inwestycjom, pozwalającym na jego rozwój przy zachowaniu „zielonego” charakteru miasta.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Zachowanie unikatowego charakteru osiedla Pogodno, zieleń, bezpieczeństwo, ład i czyste powietrze. Realna pomoc wspólnotom mieszkaniowym.

Nowe stacje roweru miejskiego pokrywające zapotrzebowanie mieszkańców na terenie całego Pogodna.

Rozwiązanie problemu Stadionu miejskiego, tj. budowa nowego, reprezentacyjnego i funkcjonalnego stadionu na obrzeżach miasta.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Czorsztyńska 35
Osiedle
Pogodno
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla