Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
IWONA TRZASKA
Wiek
65
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
ARCHITEKT
Zainteresowania i hobby

KULTURA, NATURA, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Zadbanie o osiedle w zakresie zabudowy i zieleni, ochrona jeziora Głębokie i lasu przed  nadmierną eksploatacją rekreacyjną.

Wprowadzanie zmian w przestrzeni  i  codziennym funkcjonowaniu osiedla poprawiających komfort zamieszkania.

Realizacja działań aktywizujących społeczność i organizacje do współpracy i kontaktów, w tym współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kościołem i stowarzyszeniem „Dobre sąsiedztwo”.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Zaniedbanie terenów niezabudowanych, skarp nadjeziornych, pasa lasu przyległego do osiedla, działek zabudowanych urządzeniami technicznymi, ograniczenie negatywnego wpływu komunikacji samochodowej  wzdłuż ul. Zegadłowicza,

Brak Miejscowego Planu zagospodarowania,

Brak osiedlowej świetlicy jako ośrodka działań integrujących społeczność osiedla i pobudzanie postaw obywatelskich.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Jaworowa 41
Osiedle
Głębokie - Pilchowo
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla