Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ANDRZEJ BIERNACZYK
Wiek
69
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
MGR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Jaworowa 41
Osiedle
Głębokie - Pilchowo
Dzielnica
ZACHÓD
Rada osiedla