Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
ANDRZEJ BOLESŁAW KULIKOWSKI
Wiek
57
Wykształcenie
ŚREDNIE-TECHNIK
Zawód
TECHNIK MECHANIK

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Mazurska 40
Osiedle
Centrum
Dzielnica
ŚRÓDMIEŚCIE
Rada osiedla