Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
DARIUSZ JAROSŁAW CZAJKOWSKI
Wiek
49
Wykształcenie
WYŻSZE
Zawód
ŻOŁNIERZ ZAWODOWY
Zainteresowania i hobby

LOTNICTWO, PARALOTNIARSTWO, FOTOGRAFIA

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

PRAGNĘ DZIAŁAĆ NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W CELU ROZWOJU NASZEGO WSPÓLNEGO OSIEDLA.

JESTEM OSOBĄ KOMUNIKATYWNĄ I OTWARTĄ, Z ŁATWOŚCIĄ NAWIĄZUJĄCĄ POZYTYWNE RELACJE Z LUDŹMI, LUBIĘ PODEJMOWAĆ NOWE WYZWANIA.

POSIADAM DOŚWIADCZENIE W PRACY ZESPOŁOWEJ I WIERZĘ, ŻE RADY OSIEDLI MAJĄ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA W NASZYM BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU.

WIDZĘ KONIECZNOŚĆ PODNIESIENIA POZIOMU INFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW O SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OSIEDLA ORAZ UŁATWIENIE KONTAKTU Z RADĄ OSIEDLA.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW NASZEGO OSIEDLA POPRZEZ:

 

- PODTRZYMANIE ZNACZENIA DLA OKOLICY REALIZACJI OSTATNIEGO III

ETAPU TRASY PÓŁNOCNEJ, PLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH

INWESTYCJI MIEJSKICH, KTÓREGO BUDOWA ZMIENI

DOTYCHCZASOWY UKŁAD DROGOWY I ZNACZĄCO ZMNIEJSZY

NATĘŻENIE RUCHU POJAZDÓW PRZEZ ŚRODEK OSIEDLA

 

- WSKAZANIE KONIECZNOŚCI ZAPLANOWANIA ORAZ WYKONANIA.

- KOLEJNYCH CHODNIKÓW DLA PIESZYCH W CIĄGACH.

- KOMUNIKACYJNYCH POSZCZEGÓLNYCH ULIC.

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Policka 3
Osiedle
Bukowo
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla