Szczegółowe informacje o kandydacie

Imię i Nazwisko
JAKUB WIKTOR KĘDZIERSKI
Wiek
18
Wykształcenie
GIMNAZJALNE
Zawód
UCZEŃ
Zainteresowania i hobby

Motoryzacja, Muzyka, Polityka

Trzy powody, dla których chcę zostać radnym

Chcę zadbać o poprawę infrastruktury i rozbudowę miejsc użytku publicznego.

Lubię angażować się społecznie.

Chcę udogodnić życie młodzieży, dzieciom i osobom starszym, mieszkającym na naszym osiedlu.

Trzy największe problemy mojego osiedla, którymi chcę się zająć

Braki w podstawowej infrastrukturze (ławki, chodniki, przejścia dla pieszych, pojemniki na odpady) naszego osiedla,

Mała liczba miejsc przeznaczonych do rekreacji (boisk, placów zabaw, parków, skwerów),

Utrudniony dostęp do środków transportu publicznego (krzywe i zarośnięte trawami chodniki, lub ich częsty brak).

Komisja Wyborcza Kandydata

Adres
ul. Policka 3
Osiedle
Bukowo
Dzielnica
PÓŁNOC
Rada osiedla